Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na tematy zawarte w treści szkolenia:

  • sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
  • pojęcie i kategorie rynku pracy,
  • definicje i klasyfikacje niepełnosprawności,
  • zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz czas pracy osób niepełnosprawnych,
  • przepisy związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
  • dodatkowe urlopy, płatne zwolnienia z pracy i dopłaty do wynagrodzeń,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (ogólnie oraz w kontekście osób niepełnosprawnych),
  • fakty i mity dotyczące niepełnosprawności,
  • kompetencje pracowników niepełnosprawnych,
  • rekrutacja osób niepełnosprawnych i ich potencjał zawodowy.

Cena kursu: 180 zł