Stan prawny - wrzesień 2019 rok

Podstawa prawna uzyskania awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego; informacje na temat, co w szczególności powinien robić nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu; zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu;  jakie są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; dokumentacja; egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Kurs skierowany jest do: nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego; nauczycieli będących opiekunami stażu na nauczyciela mianowanego; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.

Uczestnik kursu uzyskuje szeroką wiedzę na temat awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną uzyskania awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego;
- wie, co w szczególności powinien robić nauczyciel kontraktowego w okresie odbywania stażu;
- zna zadania dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż;
- zna zadania nauczyciela będącego opiekunem stażu;
- zna wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
- wie, jak wygląda dokumentacja dołączona do wniosku o awans na nauczyciela mianowanego;
- wie, jak wygląda egzamin przed komisją kwalifikacyjną;
- zna przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.

 

Cena za szkolenie: 198 zł

Stan prawny na 01.09.2019 rok

Opis kursu:

Podstawa prawna uzyskania awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego;

informacje na temat, co w szczególności powinien robić nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu;

zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu; 

jakie są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego; dokumentacja;

egzamin przed komisją egzaminacyjną.


Kategoria: Oświata/Awans zawodowy


Kurs skierowany jest do: nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela kontraktowego; nauczycieli będących opiekunami stażu na nauczyciela kontraktowego; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.


Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.


Uczestnik kursu uzyskuje szeroką wiedzę na temat awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.
Kursant po ukończeniu szkolenia:


- zna podstawę prawną uzyskania awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego;
- wie, co w szczególności powinien robić nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu;
- zna zadania dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż;
- zna zadania nauczyciela będącego opiekunem stażu;
- zna wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
- wie, jak wygląda dokumentacja dołączona do wniosku o awans na nauczyciela kontraktowego ;
- wie, jak wygląda egzamin przed komisją egzaminacyjną


Cena za szkolenie: 150 zł

 

Kurs ma na celu zaopatrzyć kursanta w podstawową wiedzę na temat rodzajów odpowiedzialności jaka spoczywa na nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych placówek oświatowych; przybliża zagadnienia związane z: podstawą prawną odpowiedzialności; istotą ochrony prawnej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego; obowiązkami dyrektora szkoły, jako kierownika placówki; sankcjami karnymi.

Kurs skierowany jest do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; pracowników niepedagogicznych.

Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.

Uczestnik kursu uzyskuje podstawową wiedzę na temat odpowiedzialności i ochrony prawnej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego w placówce oświatowej.
Kursant po ukończeniu szkolenia:
- wie jaka ochrona prawna wynika ze statusu nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego;
- wie jaka dodatkowa odpowiedzialność wynika ze statusu nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego;
- zna podstawy prawne odpowiedzialności pracowników oświaty;
- zna odpowiedzialność porządkową nauczyciela;
- zna odpowiedzialność dyscyplinarną nauczyciela;
- zna odpowiedzialność cywilną;
- zna odpowiedzialność materialną;
- zna odpowiedzialność karną;
- zna odpowiedzialność wynikającą z naruszenia dóbr osobistych;
- zna odpowiedzialność wynikającą z ochrony danych osobowych;
- zna sankcje karne wynikające z nie przestrzegania wymienionych odpowiedzialności.

Cena: 70 zł