Kategoria: menedżerski

adresaci : menedżerowie, dyrektorzy, specjaliści HR, Trenerzy biznesu/ sprzedaży, kadra zarządzająca

Na motywację do pracy wpływ ma wiele czynników opisywanych szeroko w literaturze fachowej (min. R.Denny , D. H.Pink, A.Maslow , V.Vroom). W tym szkoleniu pokażę jednak inny rodzaj motywacji – płynącej ze sposobów w jaki menedżer pracuje ze swoimi ludźmi, postaw jakie wobec nich przyjmuje oraz strategii  jakich używa w codziennej pracy. Są to kwestie, które mają potwierdzenie w badaniach psychologicznych i konkretnych szkołach terapeutycznych, do których będę się odwoływać.
Omawiane metody pracy przyczyniają się do znacznej poprawy funkcjonowania zespołu. Za ich pomocą menedżer rozwija potencjał swoich podwładnych, którzy skuteczniej radzą sobie z wyzwaniami oraz problemami spotykanymi na swoich stanowiskach.
Zaczniemy od pozytywnych wzmocnień pokazując jak istotne w pracy każdego kierownika jest wysyłanie stymulujących sygnałów do swoich ludzi.
Następnie przejdziemy do wzmacniania obrazu siebie, stojącego za jakością wszystkich podejmowanych przez człowieka działań. W końcu wykorzystamy mocne strony pracowników aby budować ich kompetencje, zaangażowanie, sprawność operacyjną.

Godziny: 6 godzin lekcyjnych

cena: 89 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Kategoria: menedżerski

adresaci : menedżerowie, dyrektorzy, specjaliści HR, Trenerzy biznesu/ sprzedaży, kadra zarządzająca

Opis: Podczas kursu nauczysz się narzędzi z nurtu poznawczo-behawioralnego, które pomagają kształtować postawy Twoich pracowników, wpływać na ich codzienne nawyki, budować nowe kompetencje. Całe szkolenie posiada formę wykładu, praktycznych przykładów oraz pytań systematyzujących zdobytą wiedzę. Naukę zaczniemy od podstawowych czynników stojących za niepowodzeniem w procesie wdrażania zmian. Dowiesz się jak niwelować opór przed tym co „nowe”, otwierać swoich podwładnych na nową rzeczywistość, kreować warunki, w których zachodzi szybsza adaptacja. Zapoznasz się z pojęciem „wyzwalaczy” oraz metodami jak ich używać w pracy ze swoimi ludźmi. Poznasz przebadane metody warunkowania prostego oraz instrumentalnego, sprawdzone sposoby, jak wykorzystywać tą wiedzę w procesach zmiany, oddziałując na podległą kadrę. Uświadomisz sobie jak ważna jest obserwacja ludzi w ich naturalnym środowisku oraz udzielanie tzw. „wzmocnień”, po których utrwalane zostają konkretne zachowania, przydatne z perspektywy celów jakie stawiasz przed pracownikiem. Nauczysz się w końcu jak przechodząc od prostych zachowań, budować złożone, wielowymiarowe ciągi nawyków, poprawiające produktywność podejmowanych działań oraz wydajność na danym stanowisku.

Godziny: 6 godzin lekcyjnych

korzyści /umiejętności po odbyciu kursu:
-Kompetencja rozpoznania „czynników oporu”, blokujących ludzi przed podejmowaniem działań
-Zdolność skuteczniejszego wpływania na podległe osoby
-Umiejętność wysyłania stymulujących bodźców do swoich ludzi
-Biegłość w generowaniu nowych, użytecznych zachowań, które poprawiają produktywność pracy, wydajność na danym stanowisku
-Biegłość w rekonstrukcji nawyków „szkodliwych”, blokujących efekty, obniżających jakość podejmowanych działań
-Zdolność pogłębiania obserwacji, wyłapywania istotnych czynników, mających wpływ na pracę ludzi
-Zdobędziesz wiedzę na temat kilku metod kształcenia nawyków, zarządzania zmianami, kreowania nowych postaw pracowniczych

cena: 69 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Szkolenie przedstawia szereg narzędzi umożliwiających dokonywanie zmian w postawach, nastawieniu i postrzeganiu przez pracowników codziennych obowiązków, celów i aktywności. Materiał został przygotowany w oparciu o metody stosowane w terapii pozytywnej oraz prowokatywnej. W obu przypadkach doprowadzamy do zmiany myślenia o sobie, otoczeniu oraz wykonywanych w pracy czynnościach. Efekt uzyskujemy dzięki modyfikacji perspektywy spojrzenia pracownika na trudności, problemy i wyzwania, z którymi się spotyka w pracy.   


Przedstawione w szkoleniu procedury mają za zadanie:
a)    Wzbogacić percepcję pracownika
b)    Uzupełnić deficyty poznawcze  
c)    Wprowadzić użyteczne schematy myślenia
, tym samym
d)    Wpłynąć na sferę behawioralną (zachowania)
Dzięki szkoleniu :
- Rozwiniesz umiejętności motywowania pracowników
- Nauczysz się jak wpływać na percepcję innych osób
- Dowiesz się, w jaki sposób zapoczątkować zmiany w zachowaniach

Szkolenie odpowiada 10 standardowym godzinom lekcyjnym
Składa się z wykładu, przykładów praktycznego zastosowania prezentowanych technik oraz pytań utrwalających wiedzę

Cena: 69 zł

(Autor szkolenia : Tomasz Sędzimir)

Jeśli pracujesz z ludźmi w biznesie, zarządzasz aktywnościami, wspierasz w działaniach, pomagasz w trudnych sytuacjach, motywujesz do ambitnych celów… Możesz się czasem zastanawiać nad skutecznością podejmowanych przez siebie wysiłków. Czy przyjęte przez Ciebie metody oraz standardy pracy najlepiej służą aktualnym wyzwaniom ? Na ile to co robisz jest użyteczne dla Twoich podwładnych, współpracowników czy partnerów z którymi pracujesz ?

W tym obszernym kursie znajdziesz profesjonalne i sprawdzone modele z Coachingu, doskonalące pracę Twoich podwładnych. Cztery moduły zawierają wskazówki, praktyczne przykłady oraz testy utrwalające zdobytą wiedzę.

Nauczysz się jak:
- Angażować ludzi w cele, wyznaczać je w sposób, który będzie sprzyjał ich wykonaniu
- Wspierać pracownika gdy pojawiają się trudności, nieprzewidziane sytuacje czy stagnacja w postępach
- Modyfikować aktywności w trakcie codziennych wyzwań
- Zamieniać pomysły na kolejne działania
- Wprowadzać w życie skuteczniejsze wzorce zachowań
- Przekazywać informacje w motywującym stylu
 - Interweniować na poziomie neurologicznym najbardziej sprzyjającym zmianom


Kurs jest skierowany do menedżerów, trenerów biznesu / sprzedaży, specjalistów HR, osób zainteresowanych rozwojem osobistym


Szkolenie odpowiada 17 godzinom lekcyjnym

Cena 89 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Przekazywanie wiedzy i uczenie innych jest codziennością w pracy wielu osób. Menedżerowie, koordynatorzy, trenerzy, specjaliści wsparcia procesów odpowiadają za przygotowanie i warsztat pracowników. Wyzwaniem staje się wdrożenie ludzi w możliwie najkrótszym czasie, tak aby skutecznie nauczyć ich nowych kompetencji, rozwinąć ich zdolności czy uzupełnić deficyty w danym obszarze. W praktyce mamy do czynienia z różnymi osobowościami, odmiennymi temperamentami, które w inny sposób przyswajają informacje. To co jednym przychodzi łatwo dla innych okazuje się skomplikowane. Co zadziwiające… Bardzo często nie chodzi o ograniczenia osób, które uczymy a styl jakim się posługujemy prezentując wiedzę. Uświadomienie sobie własnego stylu nauczania i uzupełnienie go o inne style otwiera nowe możliwości trenowania innych. Nagle okazuje się, że osoby, które wcześniej uważaliśmy za „oporne” na daną wiedzę – wcale takie nie są. Zaczynają się angażować i interesować tematem, wnoszą do pracy nowe zasoby, wzbogacając zespół innymi perspektywami.

Szkolenie odpowiada 7 godzinom lekcyjnym, składa się z warstwy merytorycznej, pytań systematyzujących wiedzę oraz testu diagnozującego styl nauczania / uczenia się (autorstwa Davida Kolba). Zawiera wskazówki jak poszerzyć swoje kompetencje przekazywania wiedzy innym.


Stosując w praktyce opisane metody:
    - Skrócisz czas wdrożenia pracowników
    - będziesz lepiej rozumiany przez różne osobowości w swoim zespole
    - wpłyniesz na zaangażowanie szkolonych osób
    - wykorzystasz potencjał indywidualny poszczególnych jednostek

Cena: 49 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Szkolenie przedstawia szereg narzędzi umożliwiających dokonywanie zmian w postawach i nastawieniu pracowników do wykonywanych czynności. Materiał został przygotowany w oparciu o metamodel – sposób prowadzenia rozmowy ujawniający głębszą strukturę doświadczeń pracownika. Wejście w „strukturę głęboką” daje możliwość dokonania zmian tam gdzie będą one najbardziej efektywne. Podejście z wykorzystaniem metamodelu stworzył R.Bandler i J.Grinder obserwując pracę światowej sławy terapeutki Virgini Satir.   


Przedstawione w szkoleniu procedury mają za zadanie:
a)    uzupełnić deficyty w percepcji pracownika
b)    zaktualizować ograniczające wzorce filtrowania informacji
c)    rozszerzyć sposób patrzenia na sprawy


Odbywając szkolenie nabierzesz biegłości w prowadzeniu rozmów zorientowanych na dodanie potrzebnych , przydatnych zasobów , które pozwalają Twoim pracownikom wykonywać codzienne zadania z większym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Poznasz zasady działania percepcji oraz procesy , które są związane z przetwarzaniem docierających do ludzi informacji. Dowiesz się jak zwracać uwagę Twoich rozmówców na nowe dane płynące z ich otoczenia. Rozszerzysz swój repertuar menedżerski o skuteczne wzorce pytań stosowane przez znanych terapeutów i trenerów.   

Szkolenie odpowiada 16 tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

CENA: 89 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

TYTUŁ SZKOLENIA: MODEL PRACY W DZIALE HR

KATEGORIA KURSU: HUMAN RESOURCES

OPIS SZKOLENIA: MODEL PRACY W DZIALE HR
- CZYM JEST HR?
- RODZAJE HR
- KREATOR CV I LISTU MOTYWACYJNEGO
- REKRUTACJA I SELEKCJA
- NAJCZĘSTSZE PYTANIA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
- osób, które poszukują pracy w dziale HR
- osób pracujących w dziale HR
- osób poszukujących pracy

PRZEWIDYWANY CZAS SZKOLENIA: 10 GODZIN

DZIĘKI SZKOLENIU:
- Poznasz ścieżki dostępu do pracy w dziale HR
- Dowiesz się czym różni się HR miękki od twardego
- Uzyskasz wskazówki służące skutecznemu procesowi rekrutacyjnemu
- Będziesz potrafił przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, zarówno jako pracownik działu HR, jak i osoba poszukująca nowego zatrudnienia

CENA: 99 PLN

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na tematy zawarte w treści szkolenia.

Cena kursu: 180 zł