Szkolenie przedstawia szereg narzędzi umożliwiających dokonywanie zmian w postawach, nastawieniu i postrzeganiu przez pracowników codziennych obowiązków, celów i aktywności. Materiał został przygotowany w oparciu o metody stosowane w terapii pozytywnej oraz prowokatywnej. W obu przypadkach doprowadzamy do zmiany myślenia o sobie, otoczeniu oraz wykonywanych w pracy czynnościach. Efekt uzyskujemy dzięki modyfikacji perspektywy spojrzenia pracownika na trudności, problemy i wyzwania, z którymi się spotyka w pracy.   


Przedstawione w szkoleniu procedury mają za zadanie:
a)    Wzbogacić percepcję pracownika
b)    Uzupełnić deficyty poznawcze  
c)    Wprowadzić użyteczne schematy myślenia
, tym samym
d)    Wpłynąć na sferę behawioralną (zachowania)
Dzięki szkoleniu :
- Rozwiniesz umiejętności motywowania pracowników
- Nauczysz się jak wpływać na percepcję innych osób
- Dowiesz się, w jaki sposób zapoczątkować zmiany w zachowaniach

Szkolenie odpowiada 10 standardowym godzinom lekcyjnym
Składa się z wykładu, przykładów praktycznego zastosowania prezentowanych technik oraz pytań utrwalających wiedzę

Cena: 69 zł

(Autor szkolenia : Tomasz Sędzimir)

Jeśli pracujesz z ludźmi w biznesie, zarządzasz aktywnościami, wspierasz w działaniach, pomagasz w trudnych sytuacjach, motywujesz do ambitnych celów… Możesz się czasem zastanawiać nad skutecznością podejmowanych przez siebie wysiłków. Czy przyjęte przez Ciebie metody oraz standardy pracy najlepiej służą aktualnym wyzwaniom ? Na ile to co robisz jest użyteczne dla Twoich podwładnych, współpracowników czy partnerów z którymi pracujesz ?

W tym obszernym kursie znajdziesz profesjonalne i sprawdzone modele z Coachingu, doskonalące pracę Twoich podwładnych. Cztery moduły zawierają wskazówki, praktyczne przykłady oraz testy utrwalające zdobytą wiedzę.

Nauczysz się jak:
- Angażować ludzi w cele, wyznaczać je w sposób, który będzie sprzyjał ich wykonaniu
- Wspierać pracownika gdy pojawiają się trudności, nieprzewidziane sytuacje czy stagnacja w postępach
- Modyfikować aktywności w trakcie codziennych wyzwań
- Zamieniać pomysły na kolejne działania
- Wprowadzać w życie skuteczniejsze wzorce zachowań
- Przekazywać informacje w motywującym stylu
 - Interweniować na poziomie neurologicznym najbardziej sprzyjającym zmianom


Kurs jest skierowany do menedżerów, trenerów biznesu / sprzedaży, specjalistów HR, osób zainteresowanych rozwojem osobistym


Szkolenie odpowiada 17 godzinom lekcyjnym

Cena 89 zł

Przekazywanie wiedzy i uczenie innych jest codziennością w pracy wielu osób. Menedżerowie, koordynatorzy, trenerzy, specjaliści wsparcia procesów odpowiadają za przygotowanie i warsztat pracowników. Wyzwaniem staje się wdrożenie ludzi w możliwie najkrótszym czasie, tak aby skutecznie nauczyć ich nowych kompetencji, rozwinąć ich zdolności czy uzupełnić deficyty w danym obszarze. W praktyce mamy do czynienia z różnymi osobowościami, odmiennymi temperamentami, które w inny sposób przyswajają informacje. To co jednym przychodzi łatwo dla innych okazuje się skomplikowane. Co zadziwiające… Bardzo często nie chodzi o ograniczenia osób, które uczymy a styl jakim się posługujemy prezentując wiedzę. Uświadomienie sobie własnego stylu nauczania i uzupełnienie go o inne style otwiera nowe możliwości trenowania innych. Nagle okazuje się, że osoby, które wcześniej uważaliśmy za „oporne” na daną wiedzę – wcale takie nie są. Zaczynają się angażować i interesować tematem, wnoszą do pracy nowe zasoby, wzbogacając zespół innymi perspektywami.

Szkolenie odpowiada 7 godzinom lekcyjnym, składa się z warstwy merytorycznej, pytań systematyzujących wiedzę oraz testu diagnozującego styl nauczania / uczenia się (autorstwa Davida Kolba). Zawiera wskazówki jak poszerzyć swoje kompetencje przekazywania wiedzy innym.


Stosując w praktyce opisane metody:
    - Skrócisz czas wdrożenia pracowników
    - będziesz lepiej rozumiany przez różne osobowości w swoim zespole
    - wpłyniesz na zaangażowanie szkolonych osób
    - wykorzystasz potencjał indywidualny poszczególnych jednostek

Cena: 49 zł

Szkolenie przedstawia szereg narzędzi umożliwiających dokonywanie zmian w postawach i nastawieniu pracowników do wykonywanych czynności. Materiał został przygotowany w oparciu o metamodel – sposób prowadzenia rozmowy ujawniający głębszą strukturę doświadczeń pracownika. Wejście w „strukturę głęboką” daje możliwość dokonania zmian tam gdzie będą one najbardziej efektywne. Podejście z wykorzystaniem metamodelu stworzył R.Bandler i J.Grinder obserwując pracę światowej sławy terapeutki Virgini Satir.   


Przedstawione w szkoleniu procedury mają za zadanie:
a)    uzupełnić deficyty w percepcji pracownika
b)    zaktualizować ograniczające wzorce filtrowania informacji
c)    rozszerzyć sposób patrzenia na sprawy


Odbywając szkolenie nabierzesz biegłości w prowadzeniu rozmów zorientowanych na dodanie potrzebnych , przydatnych zasobów , które pozwalają Twoim pracownikom wykonywać codzienne zadania z większym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Poznasz zasady działania percepcji oraz procesy , które są związane z przetwarzaniem docierających do ludzi informacji. Dowiesz się jak zwracać uwagę Twoich rozmówców na nowe dane płynące z ich otoczenia. Rozszerzysz swój repertuar menedżerski o skuteczne wzorce pytań stosowane przez znanych terapeutów i trenerów.   

Szkolenie odpowiada 16 tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

CENA: 89 zł

TYTUŁ SZKOLENIA: MODEL PRACY W DZIALE HR

KATEGORIA KURSU: HUMAN RESOURCES

OPIS SZKOLENIA: MODEL PRACY W DZIALE HR
- CZYM JEST HR?
- RODZAJE HR
- KREATOR CV I LISTU MOTYWACYJNEGO
- REKRUTACJA I SELEKCJA
- NAJCZĘSTSZE PYTANIA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
- osób, które poszukują pracy w dziale HR
- osób pracujących w dziale HR
- osób poszukujących pracy

PRZEWIDYWANY CZAS SZKOLENIA: 10 GODZIN

DZIĘKI SZKOLENIU:
- Poznasz ścieżki dostępu do pracy w dziale HR
- Dowiesz się czym różni się HR miękki od twardego
- Uzyskasz wskazówki służące skutecznemu procesowi rekrutacyjnemu
- Będziesz potrafił przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, zarówno jako pracownik działu HR, jak i osoba poszukująca nowego zatrudnienia

CENA: 99 PLN

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na tematy zawarte w treści szkolenia.

Cena kursu: 180 zł