Szkolenie ma na celu zaopatrzyć kursanta w podstawową wiedzę na temat kontroli zarządczej; przybliża zagadnienia związane z: podstawą prawną kontroli zarządczej; istotą kontroli zarządczej; obowiązkami dyrektora szkoły, jako kierownika placówki; standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; ryzykiem w kontroli zarządczej; rozmiarem ryzyka; etapami szacowania ryzyka; klasyfikacją ryzyka; sposobami reagowania na ryzyko; mapą ryzyka; procesem zarządzania ryzykiem; kontrolą i nadzorowaniem ryzyka.

  • Kurs skierowany jest do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; pracowników niepedagogicznych.
  • Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.
  • Uczestnik kursu uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej oraz oceny ryzyka.

Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną kontroli zarządczej;
- zna obowiązki związane z kontrolą zarządczą;
- zna standardy, które zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli;
- potrafi wskazać ryzyko w kontroli zarządczej;  
- potrafi określić rozmiar ryzyka;
- potrafi określić etapy szacowania ryzyka;
- potrafi dokonać klasyfikacji ryzyka;
- potrafi wskazać sposoby reagowania na ryzyko;
- zna mapy ryzyka;
- potrafi zastosować mapy ryzyka;
- zna proces zarządzania ryzykiem;
- rozumie istotę kontroli i nadzorowania ryzyka.


Cena: 149 zł

Szkolenie ma na celu zaopatrzyć kursanta w podstawową wiedzę na temat kontroli zarządczej; przybliża zagadnienia związane z: podstawą prawną kontroli zarządczej; istotą kontroli zarządczej; obowiązkami dyrektora szkoły, jako kierownika placówki; standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; ryzykiem w kontroli zarządczej; rozmiarem ryzyka; etapami szacowania ryzyka; klasyfikacją ryzyka; sposobami reagowania na ryzyko; mapą ryzyka; procesem zarządzania ryzykiem; kontrolą i nadzorowaniem ryzyka.


Kurs skierowany jest do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; pracowników niepedagogicznych.


Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.

Uczestnik kursu uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej oraz oceny ryzyka.
Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną kontroli zarządczej;
- zna obowiązki związane z kontrolą zarządczą;
- zna standardy, które zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli;
- potrafi wskazać ryzyko w kontroli zarządczej;  
- potrafi określić rozmiar ryzyka;
- potrafi określić etapy szacowania ryzyka;
- potrafi dokonać klasyfikacji ryzyka;
- potrafi wskazać sposoby reagowania na ryzyko;
- zna mapy ryzyka;
- potrafi zastosować mapy ryzyka;
- zna proces zarządzania ryzykiem;
- rozumie istotę kontroli i nadzorowania ryzyka.

Cena kursu: 130 zł

 

Szkolenie ma na celu zaopatrzyć kursanta w podstawową wiedzę na temat kontroli zarządczej; przybliża zagadnienia związane z: podstawa prawna kontroli zarządczej; istota kontroli zarządczej; obowiązki dyrektora szkoły jako kierownika placówki; Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Kurs skierowany jest do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; pracowników niepedagogicznych.

Kurs odpowiada 20 godzinom szkoleniowym.


Uczestnik kursu uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania kontroli zarządczej  w placówce oświatowej.


Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną kontroli zarządczej;
- zna obowiązki związane z kontrolą zarządczą;
- zna standardy, które zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli;

Cena: 50 zł