Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w dziedzinie poszczególnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, rozwiązań hybrydowych. Przedstawienie stanu prawnego i faktycznego stosowania OZE w Polsce.

Po zakończeniu udział w szkoleniu uczestnicy:
- będą potrafić wymienić różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w zakresie OZE oraz wskazać na rodzaje/typy urządzeń w ramach poszczególnych rozwiązań;
- będą świadomi korzyści i wad wprowadzenia danego rozwiązania bądź połączenia kilku rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie;
- nabędą wiedzę w temacie rozwiązań prawnych, tzw. "trójpak energetyczny" ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o OZE

Kurs odpowiada 15 tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

Cena Kursu: 59 zł

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w dziedzinie proekologicznych rozwiązań przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Przedstawienie stanu faktycznego zastosowania fotoogniw w Polsce.

Po zakończeniu udział w szkoleniu uczestnicy:
- będą potrafili wymienić różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w zakresie fotowoltaiki oraz wskazać na rodzaje/typy urządzeń w ramach poszczególnych rozwiązań;
- będą świadomi korzyści i wad wprowadzenia danego rozwiązania bądź połączenia kilku rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie;
- nabędą wiedzę w temacie rozwiązań dotyczących możliwych dofinansowań na instalację paneli fotowoltaicznych w Polsce.

szkolenia odpowiada 20  tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

Cena: 78 zł

Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym rośnie wraz ze wzrostem cen paliw. W ostatnim dziesięcioleciu najbardziej podrożał olej opałowy – o ponad 300%. Podrożały też inne nośniki energii, więc koszty ogrzewania domów i mieszkań zabierają coraz większą część domowych budżetów. Światowym priorytetem staje się ochrona klimatu. Wszystko to sprawia, że rosną nasze wymagania wobec energooszczędności budynków, zarówno budowanych indywidualnie, jak i tych nabywanych od deweloperów.

Szkolenie skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budownictwa ekologicznego lub chcą profesjonalnie zająć się doradztwem w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje:

Omówienie Dyrektywy Parlamentu    Europejskiego i Rady 2010/31/UE
Domy energooszczędne i zielone produkty
Omówienie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz „Trójpaku energetycznego”
Budownictwo pasywne, „zielone”
Standardy WFOŚiGW
Materiały budowlane, a ekologia
Wykorzystanie o.z.e.
Próby szczelności
Dotacje do NF15
Dotacje do NF45

Cena: 98 zł

Kurs skierowany jest do osób, które planują profesjonalnie zająć się tematyką wykorzystania pomocy publicznej na wsparcie projektów zwiększających innowacyjność firm oraz propagujących wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Kurs zawiera:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Dotacje w odnawialnych źródłach energii
Finansowanie, energetyka i budownictwo
Analizy opłacalności i inwestycje w firmach
Przepisy oraz pozostałe regulacje
Programy Unijne, główne założenia osi
Dokumentacja projektu dofinansowania – spełnienie założeń
Alternatywne drogi działania

Kurs odpowiada 30 tradycyjnym godzinom lekcyjnym

Cena kursu: 89 zł