Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie pozyskiwania dofinansowań przewidzianych jako wsparcie dla  propagowania rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego. Zapoznanie z wymogami i procedurą składania wniosków, ich oceną oraz zasadami przyznawania środków.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnicy:
- będą potrafili wymienić różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w zakresie pozyskiwania dofinansowań oraz wskazać i ocenić który z realizowanych projektów kwalifikuje się do starania się o dofinansowanie w ramach programów wsparcia finansowego ;
- będą znali procedurę wnioskowana w ramach wybranego programu;
- uzyskają szczegółową wiedzę nt. programu „Efektywne wykorzystanie energii” oraz „Poprawa efektywności energetycznej”.

Kurs odpowiada 20 stacjonarnym godzinom lekcyjnym.

Cena kursu: 59 zł