Zmiany na rynkach pracy, wzrastające oczekiwania zarządów, wymagające otoczenie biznesowe, coraz większa złożoność zadań na poszczególnych stanowiskach to codzienność w wielu firmach. W takich warunkach zarządzanie zespołem, przekazywanie poleceń służbowych, modyfikowanie kierunków działań, usprawnianie wewnętrznej komunikacji stają się prawdziwą próbą umiejętności menedżerskich. Łatwo jest zarządzać ludźmi gdy wszystko „idzie po naszej myśli”, układa się w całość, jest przewidywalne, przebiega zgodnie z naszymi wymaganiami. Co się jednak dzieje gdy okoliczności nie są dla nas łaskawe a sprawy przybierają czarny scenariusz? Pracownicy nie realizują postawionych przed nimi celów lub zachowują się nieodpowiednio do sytuacji. Czy da się prowadzić takie rozmowy w sposób motywacyjny? W zdrowej, proaktywnej atmosferze?

W tym szkoleniu omówione zostaną trzy obszary związane z prowadzeniem wydajnych, mobilizujących rozmów. Pierwszy moduł dotyczy elementów konstruktywnej informacji zwrotnej, wyjaśniając na czym ona polega. Drugi moduł dotyczy zachowania menedżera, dzięki któremu zwiększa on szansę na przyjęcie jego uwag w zdrowej, motywującej atmosferze. Ostatni moduł przedstawia schemat komunikacji umożliwiającej przekazanie problematycznych treści z zachowaniem dobrych relacji między rozmówcami. Całość materiału została uzupełniona praktycznymi przykładami a kolejne części zawierają pytania systematyzujące zdobytą wiedzę.     


Kurs odpowiada 7 godzinom lekcyjnym


Kurs odpowiada 7 godzinom lekcyjnym

Cena: 49 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Wg badań psychologicznych poczucie szczęścia, satysfakcji, zadowolenia z życia a nawet stan zdrowia jest uzależniony od relacji z innymi ludźmi. Dzięki nim realizujemy najważniejsze potrzeby, osiągamy cele prywatne i zawodowe. Długotrwała izolacja, brak silnych więzi społecznych trzykrotnie bardziej naraża osobę na nagłą śmierć bez względu na to czy pali papierosy, pije alkohol czy uprawia sport. Nie każdy potrzebuje tyle samo kontaktów z innymi, jednak jakość porozumiewania się i częstotliwość kontaktów jest sprawą zasadniczą dla naszego dobrostanu.    


W tym szkoleniu przedstawię sprawdzone narzędzia budujące kompetencje „eksperta porozumienia” w relacjach interpersonalnych. Zrozumienie tych metod a następnie opanowanie ich w praktyce, wprowadza nową jakość prowadzenia rozmów z ludźmi.


Cały kurs podzielony jest na trzy moduły wprowadzające kolejno najważniejsze zagadnienia i sposoby nawiązywania porozumienia w relacjach interpersonalnych. Zaczynając od wzmocnienia umiejętności uważnego słuchania, wybrania odpowiedniej reakcji na to co mówi i robi nasz partner komunikacji oraz wyeliminowania przeszkód, które stoją na drodze do pełnego porozumienia.

Kurs odpowiada 15 tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

Cena: 89 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Komunikacja interpersonalna jest procesem przekazywania informacji mającym bezpośredni wpływ na wszelkie działania człowieka. Od sposobu komunikacji zależy to, w jaki sposób człowiek jest postrzegany i rozumiany przez innych i jak innych rozumie i postrzega. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym ma to bardzo duże znaczenie. Każdy z nas ma swoje osobiste predyspozycje, zdolności i sposoby komunikowania, które nie zawsze są właściwe, ale prawidłowej i skutecznej komunikacji można się nauczyć i taki jest cel niniejszego szkolenia. Szkolenie składa się z dwóch części. Po zapoznaniu się z treścią każdej z nich, należy wykonać test sprawdzający wiedzę kursanta.

Szkolenie to pozwoli Państwu:
Poznać i rozwinąć techniki usprawniające umiejętności komunikowania się z ludźmi w sferze zawodowej i prywatnej,
Poznać swój potencjał w zakresie komunikacji społecznej,
Rozpoznawać znaczenie mowy ciała,
Rozwinąć umiejętność asertywnego porozumiewania się,
Nauczyć się tworzyć prawidłową relację z rozmówcą,
Dowiedzieć się jak radzić sobie z barierami komunikacyjnymi,
Udoskonalić umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w kontaktach międzyludzkich.

Koszt szkolenia - 80 zł