PROFESJONALNA SPRZEDAŻ - jak wchodzić w kontakt z klientem. Dopasowanie i prowadzenie w rozmowach handlowych

Kurs zawiera metody tworzenia dopasowania między sprzedawcą a kupującym.
Pokazuje konkretne techniki wchodzenia w satysfakcjonującą interakcję z drugim człowiekiem.
Uświadamia istotę słuchania oraz reagowania na słowa i zachowania konsumenta.
Rozwija elastyczność i sprężystość sprzedawcy, zwiększając możliwości prowadzenia skuteczniejszych rozmów handlowych.

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób budować kontakt z klientem podczas spotkania handlowego.
Zrozumiesz na czym polega dopasowanie i jaką rolę pełni w procesie sprzedaży.
Poznasz metody synchronizacyjne, pomagające wzmacniać zaufanie oraz relację z klientem.
Nauczysz się poziomów słuchania, dzięki którym będziesz w stanie lepiej zrozumieć swoich rozmówców
Zgłębisz nowe reakcje, na to co mówi i robi klient, co spowoduje zmianę Twojej elastyczności jako sprzedawcy

Kurs odpowiada 9 tradycyjnym godzinom lekcyjnym

Cena: 75 zł

Autor: Tomasz Sędzimir

Szkolenie przedstawia szereg zasad psychologii społecznej, które znacznie ułatwiają pracę w sprzedaży. Prezentowane metody oparte są w większości na pracach prof. psychologii Roberta B.Cialdiniego i zostały potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Materiał został skonstruowany tak, aby ułatwić edukację i przyswojenie prezentowanych treści. Każda zasada „otwierana” jest przez krótką historię opisującą adekwatne do niej zdarzenie z życia. Następnie prowadzony jest wykład, który później przechodzi w konkretne przykłady praktyczne, mające zastosowanie w różnych branżach.
Dzięki szkoleniu:
- Nabędziesz wiedzy z zakresu psychologii społecznej
- Poznasz konkretne zasady wywierania wpływu na ludzi
- Dowiesz się w jaki sposób stosować w praktyce zdobytą wiedzę
- Rozszerzysz swoją percepcję o nowe metody sprzedaży produktów i usług
- Będziesz mógł zbudować własne techniki oddziaływania na klienta, oparte na prezentowanych mechanizmach

Szkolenie odpowiada 15 standardowym godzinom lekcyjnym
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena: 99 zł

Autora: Tomasz Sędzimir

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie marketingu, sprzedaży oraz prowadzenia skutecznych negocjacji

Kurs obejmuje wiedze w zakresie:

- czym jest kontakt handlowy oraz nawiązywanie kontaktów handlowych
- budowanie bazy kontaktów i podtrzymywanie relacji handlowych
- otrzymywanie zimnych kontaktów , a cold calling

- rodzaje trudnych klientów oraz najczęściej spotykane formy problemów komunikacyjnych w kontakcie handlowym
- postawy zamknięte na naszą ofertę, a metody sprzedaży oparte o schematy rozmów handlowych
- schematy strategii marketingowych i rozmów handlowych na przykładach dla różnych branży
- metody domykania negocjacji handlowych w sytuacji rozmów z trudnym klientem według typów

- podstawowe elementy strategii przy negocjacji
- przykłady taktyk wg typu klienta


Kurs odpowiada 20 tradycyjnym godzinom lekcyjnym .

Cena - 48 zł

Teraz promocja - 19 zł !!

 

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie systemu funkcjonowania organizacji wirtualnej. Uczestnik kursu pozna definicje organizacji wirtualnej, jej koncepcje, modele i technologie oraz zalety i wady, a także szanse i zagrożenia w rozwoju.
Podejmowane zagadnienia:
-Różne koncepcje organizacji wirtualnych
-Model wirtualnego przedsiębiorstwa
-Kreacja wirtualnej przestrzeni
-Technologie używane w organizacjach wirtualnych
-Zalety i wady organizacji wirtualnych
-Korzyści z udziału w organizacji wirtualnej
-Zarządzanie organizacją wirtualną
-Kierunki rozwoju wirtualnych organizacji
Kurs adresowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Czas realizacji kursu przewidziano na 15 godzin. Materiał dydaktyczny podzielony został na moduły. Każdy moduł kończy się pytaniami kontrolnymi. Udzielenie pozytywnych odpowiedzi na pytania testowe, jest równoznaczne z zaliczeniem kursu i otrzymaniem certyfikatu.

Cena: 95 zł

Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm oraz osób zajmujących się budowaniem marki i wizerunku firmy, a także wszystkich innych osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o tym procesie.

Cena kursu: 95 zł

 

Adresatami kursu są przedsiębiorcy rozpoczynający promocję przez Internet, osoby zajmujące się w firmach promocją oraz inne osoby zainteresowane tematyką marketingu w sieci.

Kurs omawia:

  • nowoczesne zarządzanie marketingowe
  • nowoczesne technologie D11 strategii marketingowej
  • zarządzanie marką z wykorzystaniem Internetu
  • zasady formułowania strategii marketingu internetowego
  • zachowanie klientów, skutki globalizacji dla marketingu
  • prawne aspekty marketingu sieciowego

Cena kursu: 49 zł

Teraz promocja: 19 zł !

 

Adresatami kursu są przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż przez Internet i inne osoby zainteresowane pracą przy prowadzeniu sklepu internetowego.

Cena kursu: 49 zł