Adresatami kursu są osoby przygotowujące się do pracy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców, przedsiębiorcy branży transportowej, kierowcy i wszystkie osoby zainteresowane tematyką kursu.

Tematyka kursu:

  • pojęcie czasu pracy,
  • okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy,
  • rozliczanie czasu pracy oraz tematykę nadgodzin,
  • specyfika pracy kierowców w kontekście czasu pracy,
  • skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z odpoczynkiem,
  • kontrola i rejestracja czasu pracy kierowców,
  • kary, jakie grożą z tytułu nieprzestrzegania przepisów odnoszących się do czasu pracy.

Cena kursu: 89 zł